Корисничко упутство за подношење у електронском облику пореске пријаве на обрасцу ППДГ-1С

Пореска управа је објавила корисничко упутство за подношење у електронском облику пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности на обрасцу ППДГ-1С.

Корисничко упутство можете преузети директно овде или на страни Пореске управе овде.

Корисничко упутство за подношење у електронском облику пореске пријаве на обрасцу ППДГ-1С

Поделите: