Корисничко упутство за подношење Обавештења о промету пољопривредних производа и секундарних сировина

Пореска управа је објавила корисничко упутство за подношење Обавештења о промету пољопривредних производа и секундарних сировина – ОППСС.

Корисничко упуство можете погледати и преузети овде:

Корисничко упутсво ОППСС

Подсећамо да се ово обавештење од 1. јануара 2023. године подноси искључиво електронским путем, преко портала еПорези (члан 7. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ – „Службени гласник РС“, број 138/2022). Претходне две године је било омогућено подношење обавештења и у папирној форми и електронским путем.

Обавештење о промету пољопривредних производа и секундарних сировина за 2022. годину подноси се уз последњу ПДВ пријаву за 2022. годину (за месечне обвезнике то је ПДВ пријава за децембар 2022. године, а за тромесечне обвезнике то је ПДВ пријава за последњи квартал 2022. године), која се подноси до 16. јануара 2023. године.

Поделите: