Korisničko uputstvo za podnošenje Obaveštenja o prometu poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina

Poreska uprava je objavila korisničko uputstvo za podnošenje Obaveštenja o prometu poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina – OPPSS.

Korisničko upustvo možete pogledati i preuzeti ovde:

Korisničko uputsvo OPPSS

Podsećamo da se ovo obaveštenje od 1. januara 2023. godine podnosi isključivo elektronskim putem, preko portala ePorezi (član 7. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV – „Službeni glasnik RS“, broj 138/2022). Prethodne dve godine je bilo omogućeno podnošenje obaveštenja i u papirnoj formi i elektronskim putem.

Obaveštenje o prometu poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina za 2022. godinu podnosi se uz poslednju PDV prijavu za 2022. godinu (za mesečne obveznike to je PDV prijava za decembar 2022. godine, a za tromesečne obveznike to je PDV prijava za poslednji kvartal 2022. godine), koja se podnosi do 16. januara 2023. godine.

Podelite: