Корисничко упутство за подношење ЕППДВ и ЗБПДВ преко портала Пореске управе

Изменама и допунама Правилника о евидентирању и пореској пријави ПДВ („Службени гласник РС“, број 94/2019) предвиђено је:

  • да се евиденциона пријава ЕППДВ подноси искључиво у електронском облику;
  • да се потврде Пореске управе и обавештења и захтеви обвезника достављају искључиво у електронском облику.

О овим изменама и допунама писали смо детаљније у коментару овде.

Пореска управа је објавила Корисничко упутство за подношење евиденционе пријаве обвезника ПДВ и захтева за брисање из регистра обвезника ПДВ у електронском облику преко портала Пореске управе.

Корисничко упутство је намењено обвезницима који подносе:

  • Евиденциону пријаву за ПДВ (Образац ЕППДВ),
  • Захтев за одобравање пореског пуномоћства (Образац ЗПППДВ) из члана 10а Закона о ПДВ (страна лица),
  • Податке од значаја за опорезивање који утичу на измену евиденционе пријаве за ПДВ,
  • Захтев за брисање из регистра обвезника ПДВ (Образац ЗБПДВ). 

Корисничко упутство можете преузети овде:

Корисничко упутство за подношење евиденционе пријаве обвезника ПДВ и захтева за брисање из регистра обвезника ПДВ у електронском облику преко портала Пореске управе

Поделите: