Korisničko uputstvo za podnošenje EPPDV i ZBPDV preko portala Poreske uprave

Izmenama i dopunama Pravilnika o evidentiranju i poreskoj prijavi PDV („Službeni glasnik RS“, broj 94/2019) predviđeno je:

  • da se evidenciona prijava EPPDV podnosi isključivo u elektronskom obliku;
  • da se potvrde Poreske uprave i obaveštenja i zahtevi obveznika dostavljaju isključivo u elektronskom obliku.

O ovim izmenama i dopunama pisali smo detaljnije u komentaru ovde.

Poreska uprava je objavila Korisničko uputstvo za podnošenje evidencione prijave obveznika PDV i zahteva za brisanje iz registra obveznika PDV u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Korisničko uputstvo je namenjeno obveznicima koji podnose:

  • Evidencionu prijavu za PDV (Obrazac EPPDV),
  • Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva (Obrazac ZPPPDV) iz člana 10a Zakona o PDV (strana lica),
  • Podatke od značaja za oporezivanje koji utiču na izmenu evidencione prijave za PDV,
  • Zahtev za brisanje iz registra obveznika PDV (Obrazac ZBPDV). 

Korisničko uputstvo možete preuzeti ovde:

Korisničko uputstvo za podnošenje evidencione prijave obveznika PDV i zahteva za brisanje iz registra obveznika PDV u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave

Podelite: