Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2018. години.

Право на коришћење кредитних средстава имају привредна друштва и предузетници који су регистровани у области туризма и пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава.

Рок за подношење захтева је 1. октобар 2018. године.

Кредитна средства се реализују преко Фонда за развој Републике Србије, са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, са валутном клаузулом. Рок отплате је до 72 месеца а минимални износ одобрених кредитних средстава за пољопривредна газдинства, предузетнике и микро привредна друштва је 500.000 динара, а за мала и средња привредна друштва је 2.000.000 динара.

Учешће кредитних средства у пројекту не може бити веће од 50% укупне вредности пројекта.

У наставку у целости преносимо обавештење Министарства трговине, туризма и телекомуникација:

„Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2018. години.

Конкурсом је предвиђена додела кредитних средстава за унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре као и усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму.

Право на коришћење кредитних средстава имају привредна друштва регистрована за обављање делатности у области туризма, предузетнци који су регистровани за обављање делатности у области туризма и пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.

Захтев за коришћење кредитних средстава са траженом документацијом се доставља Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, са назнаком „Кредити за развој туризма”, искључиво путем поште или преко писарнице Министарства.

Рок за подношење захтева је 1. октобар 2018. године. Крајњи рок за достављање допуна захтева је 1. новембар 2018. године.

Информације о конкурсу и образац захтева за коришћење кредитних средстава могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација mtt.gov.rs
Све додатне информације могу се добити на телефон: 011/3139671″

Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Образац захтева за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Поделите: