Када треба извршити прекњижавање са старих на нове рачуне?

Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/2020, у даљем тексту: Правилник) предвиђено је прекњижавање са рачуна старог контног оквира на рачуне новог контног оквира.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: