Iznosi mesečne zarade novonastanjenog obveznika za 2021. godinu

U „Službenom glasniku RS“, broj 156 od 25.12.2020. godine objavljeni su Dinarski iznosi mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2021. godinu.

Podsećamo da su članom 15v Zakona o porezu na dohodak građana predviđeni najniži iznosi mesečne zarade za različite kategorije novonastanjenih obveznika kao uslov da se koristi umanjenje osnovice poreza na zarade.

Najniži iznos mesečne zarade za novonastanjene obveznike u 2021. godini iznosi:

  • 243.450 dinara – za novonastanjenog obveznika koji u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, nije pretežno boravio na teritoriji Republike;
  • 162.300 dinara – za novonastanjenog obveznika koji u momentu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem ima manje od 40 godina života, a koji je u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanja.

Navedeni iznosi su u toku 2020. godine iznosili 217.656 dinara, odnosno 145.104 dinara.

Podelite: