Izmenjeni pravilnici u oblasti turizma u vezi sa licencom, garancijom putovanja i Registrom turizma

U „Službenom glasniku RS“, broj 62 od 17.6.2021. godine objavljene su izmene i dopune pravilnika iz oblasti turizma:

  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence
  • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
  • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržini registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju

Izmene i dopune navedenih pravilnika stupaju na snagu 25. juna 2021. godine.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR povodom navedenih izmena i dopuna pravilnika:

„Izmenama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence („Sl. glasnik RS“, br. 81 od 15. novembra 2019, 137 od 13. novembra 2020, 62 od 17. juna 2021), koji stupa na snagu od 25. juna 2021. godine, izmenjen je način razvrstavanja licenci u kategorije za organizatore turističkih putovanja.

Naime, Agencija za privredne registre će ubuduće turističkim agencijama, u zavisnosti od mesta realizovanja turističkog putovanja, izdavati licencu kategorije A za obavljanje poslova organizovanja, realizovanja i prodaje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu, ili licencu B kategorije za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja u zemlji.

Pored toga, izmenama Pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja („Službeni glasnik RS“, br. 124 od 16. oktobra 2020, 137 od 13. novembra 2020, 62 od 17. juna 2021) utvrđeni su najmanji iznosi limita pokrića garancija putovanja koje organizator putovanja obezbeđuje u postupku izdavanja licence u zavisnosti od kategorije licence i visine prometa.

Izmenama Pravilnika o sadržini registra turizma („Službeni glasnik RS“, br. 55 od 1. juna 2012, 4 od 22. januara 2016, 81 od 15. novembra 2019, 13 od 14. februara 2020, 62 od 17. juna 2021), kao predmet registracije, propisan je i podatak o primaocu bankarske garancije, pa će ubuduće taj podatak biti upisivan u Registar turizma.

Licence izdate po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana početka stupanja na snagu ovih pravilnika važiće do prestanka ispunjenja uslova pod kojima su izdate, u pogledu roka važenja licence i izdate garancije putovanja.

Organizatori sa licencom i važećim polisama osiguranja mogu da pribavljaju nove licence dok im ne isteknu registrovane polise osiguranja, ali nemaju tu obavezu.  

Organizator putovanja, kome je izdata licenca na osnovu bankarske garancije po odredbama ranijih propisa, ima obavezu da uskladi svoje poslovanje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu pravilnika koji propisuje uslove i način rangiranja licence, u delu propisanih uslova za primaoca bankarske garancije.

Turističke agencije organizatori putovanja koje imaju važeću licencu, ali koje do dana stupanja na snagu pravilnika nisu obezbedile propisanu garanciju putovanja, imaju obavezu da usklade svoje poslovanje sa odredbama pravilnika koji propisuje uslove i način rangiranja licence u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. U suprotnom, Registrator će ih brisati iz Registra turizma po službenoj dužnosti.“

Podelite: