Брисање из Регистра туризма туристичких агенција организатора путовања које нису прибавиле нову лиценцу

Туристичке агенције организатори путовања које нису прибавиле нову лиценцу разврстану у прописане категорије (рок до 31. јануара 2020. године) биће обрисане из Регистра туризма.

Те агенције не могу да обављају делатност туристичке агенције организатора путовања све док не прибаве нову лиценцу.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Туристичке агенције организатори путовања биле су дужне да ускладе своје пословање са одредбама Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и о условима и начину издавања свечане форме лиценце („Службени гласник РС“, број 81/2019) у року од 30 дана од дана почетка примене овог правилника, односно да прибаве лиценцу за организовање туристичког путовања разврстану у одговарајућу категорију до 31.01.2020. године, како би могле да наставе да обављају делатност туристичке агенције као агенције организатори путовања.

С обзиром на то да претходно издате лиценце престају да важе 31. јануара 2020. године, организатори путовања који нису прибавили нову лиценцу разврстану у прописане категорије биће обрисани из Регистра туризма, без доношења посебног акта, у складу са чланом 62. став 3. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 17/2019).

Према ставу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, чињеница да су неке агенције у поступку прибављања нове лиценце је без утицаја на одлуку Регистратора да их брише из Регистра, јер претходно издата лиценца престаје да важи протеком прописаног рока и те агенције губе статус организатора путовања, те не могу да обављају делатност туристичке агенције организатора путовања све док не прибаве нову лиценцу, рангирану у прописану категорију.“

Поделите: