Izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama u elektronskom obliku od 1. marta 2019. godine

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja preko portala ePorezi može podneti poreski obveznik ili lice koje poseduje ovlašćenja za elektronsko poslovanje u ime poreskog obveznika.

Poreski obveznici trenutno mogu podneti zahtev za četiri vrste poreskih uverenja:

  • Uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda
  • Uverenje o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje
  • Uverenje o plaćenom porezu na dodatu vrednost
  • Uverenje o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na BOP-u

U slučaju da nisu ispunjeni uslovi za dobijanje poreskog uverenja, zbog duga na odgovarajućem poreskom računu, dobija se poruka „Izveštaj nije dostupan, proverite upit stanja“. Klikom na dugme „Upit stanja“ može se proveriti na kom poreskom računu postoje neizmirene obaveze, zbog kojih poresko uverenje ne može biti izdato.

Korisničko uputstvo za poreska uverenja možete preuzeti ovde ili na sajtu Poreske uprave ovde.

Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave

Podelite: