Издавање електронског уверења о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода за нове сврхе

Пореска управа је омогућила подношење захтева за издавање електронског уверења пореским обвезницима о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода за нове сврхе.

У наставку дајемо преглед сврха за које је могуће поднети захтев за издавање електронског уверења о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода (нове сврхе су на крају списка и означене су подебљаним словима):

 • Доказ код пословне банке,
 • Учествовање у поступку јавне набавке (тендер),
 • Отпуст из држављанства,
 • Упис у Регистар за обављање извоза и увоза наоружања и војне опреме,
 • Добијање лиценце код Агенције за енергетику,
 • Продужетак боравка страног лица у Републици Србији,
 • Остваривање права на подстицаје за инвестиције у имовину пољопривредних газдинстава,
 • Упис у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре,
 • Доказ код амбасаде,
 • Спровођење мера активне политике запошљавања,
 • Остваривање права из области социјалне заштите,
 • Ослобађање од плаћања судских трошкова,
 • Остваривање права из области финансијске подршке породици са децом,
 • Упис детета у вртић,
 • Регулисање војне обавезе,
 • Доказ у поступку везаном за предшколско и школско васпитање и образовање, студентска и ученичка питања, стручно усавршавање и преквалификацију
 • Заснивање радног односа
 • Доказ код Управе царина,
 • Добијање лиценце за јавни превоз терета у друмском саобраћају,
 • Добијање лиценце за јавни превоз путника у друмском саобраћају,
 • Остваривање права код Националне службе за запошљавање,
 • Остваривање права на субвенционисану набавку путничких возила за такси превоз,
 • Регистрацију путничких возила за такси превоз,
 • Остваривање права на субвенционисану набавку електричних и хибридних возила,
 • Отварање фирме у иностранству.

За издавање уверења Пореске управе електронским путем не плаћа се административна такса.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Захтев за издавање електронског уверења о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода порески обвезници могу, осим за постојеће, поднети и у следеће сврхе:

 • Доказ код Управе царина,
 • Добијање лиценце за јавни превоз терета у друмском саобраћају,
 • Добијање лиценце за јавни превоз путника у друмском саобраћају,
 • Остваривање права код Националне службе за запошљавање,
 • Остваривање права на субвенционисану набавку путничких возила за такси превоз,
 • Регистрацију путничких возила за такси превоз,
 • Остваривање права на субвенционисану набавку електричних и хибридних возила,
 • Отварање фирме у иностранству.

За издавање уверења Пореске управе електронским путем не плаћа се административна такса.

За приступ порталу Пореске управе неопходно да порески обвезник поседује Квалификовани електронски сертификат са чипом издатим од стране једног од Сертификационих тела у Републици Србији. Корисничко упутство за подношење захтевa за издавање пореског уверења о измиреним обавезама у електронском облику преко портала Пореске управе може се преузети овде.

Порески обвезници се додатно могу информисати преко Контакт центра Пореске управе на бројеве телефона: 0700-700-007 и 011/331-01-11, као и на шалтеру „Ваш порезник“ у 37 филијала Пореске управе широм Србије.“

Поделите: