Издавање пореског уверења о измиреним обавезама у електронском облику од 1. марта 2019. године

Захтев за издавање пореског уверења преко портала еПорези може поднети порески обвезник или лице које поседује овлашћења за електронско пословање у име пореског обвезника.

Порески обвезници тренутно могу поднети захтев за четири врсте пореских уверења:

  • Уверење о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода
  • Уверење о плаћеном доприносу за здравствено осигурање
  • Уверење о плаћеном порезу на додату вредност
  • Уверење о плаћеним порезима и доприносима по одбитку на БОП-у

У случају да нису испуњени услови за добијање пореског уверења, због дуга на одговарајућем пореском рачуну, добија се порука „Извештај није доступан, проверите упит стања“. Кликом на дугме „Упит стања“ може се проверити на ком пореском рачуну постоје неизмирене обавезе, због којих пореско уверење не може бити издато.

Корисничко упутство за пореска уверења можете преузети овде или на сајту Пореске управе овде.

Корисничко упутство за подношење захтева за издавање пореског уверења о измиреним обавезама у електронском облику преко портала Пореске управе

Поделите: