Informacioni posrednici nisu obavezni

Na internet strani eFaktura objavljena je informacija o tome da, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, ne postoji obaveza korišćenja usluga informacionog posrednika.

U nastavku prenosimo u celosti informaciju Ministarstva finansija:

„Obaveštavamo Vas da, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS”, br. 44/21 i 129/21), ne postoji obaveza korišćenja usluga informacionog posrednika, niti za subjekte javnog, niti za subjekte privatnog sektora.

S tim u vezi, ukazujemo na odredbe člana 2. tačka 7. Zakona o elektronskom fakturisanju:

„Informacioni posrednik” je pravno lice koga, posle dobijene saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, subjekt javnog sektora može u skladu sa ugovorom angažovati za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja i primanja elektronskih faktura i prateće dokumentacije, a subjekt privatnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura može u skladu sa ugovorom angažovati za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja, primanja i čuvanja elektronskih faktura i prateće dokumentacije.“

Podelite: