Поступак за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника

Министарство финансија је објавило обавештење да ће од 1. фебруара 2022. године почети примена поступка за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника.

Заинтересовани субјект треба да пошаљу релевантну документацију на следећу адресу електронске поште: informacioni.posrednici@mfin.gov.rs.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства финансија:

„На основу члана 13. став 3. Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, број 44/21 и 129/21) и Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Сл. гласник РС”, бр. 69/21 и 132/21) од 1. фебруара 2022. године примењује се поступак за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника.

Сви заинтересовани субјекти позивају се да преузму следеће датотеке:

1. Захтев за добијање сагласности (преузимање датотеке)

2. Изјава о примени мера заштите које се односе на оператора ИКТ система од посебног значаја (преузимање датотеке)

Уз захтев и изјаву подносе се:

1) докази о испуњености услова:

  • да је правно лице регистровано у Републици Србији;
  • да на дан подношења захтева нема доспеле, а неплаћене обавезе за јавне приходе по основу обављања делатности, које утврђује Пореска управа;
  • да нема законског или осталог заступника који је правноснажно осуђен за кривично дело против имовине, привреде, безбедности рачунарских података, државних органа, правног саобраћаја и против службене дужности;
  • да као правно лице није правноснажно осуђено за кривично дело.

2) општи услови пружања услуга;

3) интерна правила;

4) акт о безбедности ИКТ система.

Испуњеност услова из члана 2. став 1. тачка 6) Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника Министарство финансија проверава по службеној дужности.

Доказе о испуњавању услова из члана 2. став 1. тач. 1)–3) Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника Министарство финансија прибавља по службеној дужности, уз сагласност подносиоца захтева.

УПУТСТВО:

Ради покретања поступка, потребно је да заинтересовани субјект на следећу адресу електронске поште: informacioni.posrednici@mfin.gov.rs пошаље сву релевантну документацију.

Важне напомене:

У случају да правно лице има више од једног заступника, неопходно је поднети уверење Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности за сваког понаособ.

Прилози треба буду документа у формату који је у широкој употреби (ПДФ, ЈПГ, ЈПЕГ).

Услед техничких ограничења, укупна величина свих прилога не треба да прелази 30 MB.“

Поделите: