Informacije za trgovce o pravima koje im donosi Zakon o međubankarskim naknadama

Narodna banka Srbije pripremila je letak za trgovce kojim se na jasan i pregledan način informišu o pravima koje im donosi Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica. Posebno su istaknuti praktični saveti usmereni ka jačanju pozicije prvenstveno malih trgovaca u odnosu s bankama, koje su im do sada nametale visoke troškove prihvatanja, a koje je u krajnjoj instanci plaćalo društvo u celini.

Ograničavanjem međubankarskih naknada i uvođenjem transparentnih pravila poslovanja i fer poslovne prakse, očekuje se da će smanjiti troškovi prihvatanja, proširiti prihvatna mreža, kao i da će se povećati bezgotovinska plaćanja sa svim njihovim makroekonomskim pozitivnim efektima.

Izvor: Narodna banka Srbije

Podelite: