Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu – neoporezivi iznos

Dopuna 26.2.2019.
Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu iznosi 2.470.644 dinara.
Detaljnije o ovoj temi i kalkulator za obračun možete pogledati ovde.

Za razliku od ranijih godina, neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu će biti poznat tek krajem februara 2019. godine.

Naime, zbog novog načina obračuna prosečne zarade, podatak o prosečnoj zaradi za 2018. godinu, na osnovu koje se izračunava neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana, biće objavljen tek krajem februara 2019. godine.

Po starom načinu obračuna prosečne zarade, koji je bio u primeni za obračun prosečne zarade zaključno sa krajem 2017. godine, podatak o prosečnoj zaradi za prethodnu godinu je bio poznat krajem januara tekuće godine.

Podsećamo čitaoce da je rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2018. godini 15. maj 2019. godine. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-2R, u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte, poreskom organu nadležnom prema prebivalištu, odnosno boravištu poreskog obveznika.

Porez se plaća najkasnije 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana od strane poreskog organa.

Podelite: