Дозвољен рад трговинских центара од 12. априла под одређеним условима

У „Службеном гласнику РС“, број 36 од 9.4.2021. године објављена је Наредба о изменама и допунама Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: Наредба).

Наредбом је укинута одредба којом је био забрањен рад објектима у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.)

Трговински центри могу радити од 12. априла у радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа.

Не могу радити угоститељски објекти у затвореном простору, а који се налазе у склопу трговинског центра и у којима се врши услуживање хране и пића седећих гостију (дозвољена је шалтерска продаја).
Напомена: Управљач трговинског центра дужан је да обезбеди да се испред шалтера за продају хране и пића не окупља већи број лица, да између лица која чекају на куповину хране и пића постоји размак од најмање два метра у свим правцима, као и да су видно обележени линија кретања до и од шалтера.

У складу са новим одредбама Наредбе, рад трговинских центара и радњи у њима је могућ само уколико управљач трговинског центра обезбеди одређене услове за трговински центар као целину и ако сваки привредни субјект обезбеди одређене услове појединачно за своју радњу.

Управљач трговинског центра је дужан да обезбеди следеће:

 • на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог трговинског центра, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се продајни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске;
 • уколико трговински центар има више улаза и излаза, морају се одредити и видљиво обележити који су улазна, а који излазна врата;
 • у трговинском центру морају бити одређене и видљиво обележене линије кретања унутар центра на тај начин да се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци кретања од улаза до излаза;
 • на улазу у трговински центар морају се користити дезобаријере;
 • физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;
 • запослени морају носити заштитну маску током рада, а нарочито током контакта са корисницима;
 • заједничке просторије и предмете које користе корисници (тоалети, рукохвате на степеницама, лифтови и сл.), морају се на сваких сат времена дезинфиковати раствором на бази 70% алкохола;
 • мора бити одређено лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико трговински центар има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500 квадратних метара корисне површине, управљач центра је дужан да одреди више лица за корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј излазу и на сваких 250 квадратних метара налази по један корона редар;
 • корона редар мора носити видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане речи: корона редар);
 • корона редар је дужан да упозори кориснике на обавезу ношења маске приликом уласка у трговински центар и приликом кретања у центру све време боравка;
 • уколико корона редар примети да неко лице не носи маску, без одлагања ће обавестити то лице да напусти трговински центар са упозорењем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице одбије да напусти центар без одлагања ће о томе обавестити надлежне инспекцијске службе.

Привредни субјект је дужан у својој радњи да обезбеди следеће:

 • на улазу у радњу мора видно бити истакнута корисна површина радње и број лица која могу бити присутна;
 • уколико радња има више улаза и излаза, морају се одредити и видљиво обележити који су улазна, а који излазна врата;
 • у радњи морају бити одређене и видљиво обележене линије кретања унутар радње на тај начин да се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци кретања од улаза до излаза;
 • испред каса или приликом другог чекања корисника у реду мора уочиљивим ознакама бити видно обележено неопходно растојање између корисника од минимум два метра;
 • физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;
 • запослени морају носити заштитну маску током рада, а нарочито током контакта са корисницима, као што су запослени који раде на касама, и сл.;
 • заједничке просторије и предмете које користе корисници (тоалети, гардеробе и сл.), морају се на сваких сат времена дезинфиковати раствором на бази 70% алкохола;
 • мора бити одређено лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико радња има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500 квадратних метара корисне површине, правно лице (предузетник) дужан је да одреди више лица за корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј излазу и на сваких 250 квадратних метара налази по један корона редар;
 • корона редар мора носити видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане речи: корона редар);
 • корона редар је дужан да упозори кориснике на обавезу ношења маскe приликом уласка у радњу као и за све време боравка у радњи;
 • уколико корона редар примети да неко лице не носи маску, без одлагања ће обавестити то лице да напусти радњу са упозорењем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице одбије да напусти радњу, без одлагања ће о томе обавестити надлежне инспекцијске службе;
 • корона редар је дужан да упозори кориснике на неопходност држања физичке удаљености приликом чекања у реду.
Радно време осталих делатности код којих постоји ограничење радног времена није мењано па важе услови који су описани у ранијем коментару (видети овде).

Наредбом је продужено радно време башти угоститељских објеката до 23.30 часова у јединицама локалне самоуправе Нова Варош, Нови Пазар, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Тутин у периоду од 13. априла до 13. маја.

Поделите: