Дозвољен наставак обављања одређених делатности под условом да буду примењене превентивне мере

У „Службеном гласнику РС“, број 60 од 24.4.2020. године објављена је Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванрeдног стања.

Забрана обављања одређених делатности, која је била предвиђена док траје ванредно стање, сада је ограничена до 27. априла 2020. године. Делатности чије обављање је било забрањено од 1. априла, моћи ће да наставе са радом од 27. априла, али под условом да примене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести. 

Ради се о следећим делатностима:

 • пружање фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира,
 • услуге фитнес клубова и теретана,
 • активности турских купатила, сауна и парних купатила,
 • соларијуми, салони за мршављење, салони за масажу и друге услуге неге, одржавања и улепшавања лица и тела код којих је природа делатности пружања услуге таква да захтева близак контакт између пружаоца и корисника услуге, као и корисника услуге међусобно, чиме се повећава опасност од преношења заразне болести COVID-19.

Услов за обављање делатности је примена свих превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга:

 • ограничен број лица у просторији,
 • обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику,
 • обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије,
 • обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица.

Привредни субјекти су у обавези да донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Надлежне инспекцијске службе ће контролисати примену ових мера.

Инструкције за рад козметичких и фризерских салона и теретана и фитнес клубова можете погледати овде:

Инструкција за рад козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19

Инструкција за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта

****************************

У „Службеном гласнику РС“, број 60 од 24.4.2020. године објављена је Одлука о допуни Одлуке о ограничењу организовања игара на срећу.

Забрана приређивања посебних и класичних игара на срећу, која је била предвиђена док траје ванредно стање, сада је ограничена на период до 27. априла 2020. године.

Почев од 27. априла 2020. године приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу наставити са приређивањем игара у објектима чија површина није већа од 400 m² под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести.

Превентивне мере треба да осигурају безбедност запослених и безбедност корисника услуга:

 • ограничен број лица у просторији,
 • одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере,
 • обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику,
 • обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, како од стране запослених тако и од корисника услуга,
 • без могућности послуживања хране, односно пића.

У том смислу постоји обавеза доношења посебног плана примене мера, као саставног дела акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Поделите: