Достављање решења за 2023. годину за предузетнике паушалце

Пореска управа је извршила обрачун пореза и доприноса за 2023. годину за предузетнике паушалце.

Решења се достављају у електронском облику преко портала Пореске управе у периоду 19.01. – 23.01.2023. године и сматрају се достављеним даном постављања на портал Пореске управе, сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Месечне аконтације по основу пореза и доприноса за 2023. годину, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури број одобрења за плаћање – БОП додељен за 2023. годину.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Пореска управа Републике Србије извршила је обрачун пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину, за власнике самосталне делатности који порез на приходе од самосталне делатности и доприносе за обавезно социјално осигурање, плаћају на паушално утврђени приход (предузетници паушалци).

Пореска управа ће достављање решења о утврђеним пореским обавезама предузетницима паушалцима, као и извештаја о начину утврђивања паушалног прихода, вршити у електронском облику, постављањем у пореско сандуче, у периоду од 19. до 23. јануара 2023. године, посредством портала Пореске управе (еПорези).

Новоосновани предузетници-паушалци ће у року од 48 сати од дана регистрације оснивања привредног субјекта у Агенцији за привредне регистре добити извештај о начину утврђивања паушалног прихода и решење о утврђеној обавези у електронском облику, у пореско сандуче посредством портала еПорези.

Решење се доставља у електронском облику преко портала Пореске управе и сматра се достављеним даном постављања на портал Пореске управе, сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Подсећамо да је за приступ порталу Пореске управе неопходан квалификовани електронски сертификат, који издаје пет сертификационих тела у Републици Србији (МУП, ЈП ПТТ, Привредна комора Србије, Halcom, E-Smart Systems). Уколико приступ пореском сандучету врши друго лице у име предузетника паушалца, порески обвезник је дужан да то лице овласти.

Месечне аконтације по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину, уплаћују се са позивом на број, у чијој је структури број одобрења за плаћање (БОП) додељен за 2023. годину.

Напомињемо, у оквиру решења су достављени примери попуњених уплатница за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање.

Порески обвезници се додатно могу информисати преко Контакт центра Пореске управе на бројеве телефона: 0700 700 007 и 011/331 01 11, као и на шалтеру „Ваш порезник“, у 37 филијала Пореске управе широм Србије.“

Поделите: