Да ли „вишак туђе робе (која се евидентира ванбилансно) треба да буде укључен као приход друштва“ и да се, као такав, опорезује у складу са Законом о порезу на добит правних лица?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-989/2020-04 од 11.1.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: