Да ли „вишак туђе робе (која се евидентира ванбилансно) треба да буде укључен као приход друштва“ и да се, као такав, опорезује у складу са Законом о порезу на добит правних лица?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: