Da li „višak tuđe robe (koja se evidentira vanbilansno) treba da bude uključen kao prihod društva“ i da se, kao takav, oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-989/2020-04 od 11.1.2021. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: