Da li se svi ugovori van radnog odnosa evidentiraju u POPDV?

Novo Korisničko uputstvo Poreske uprave za iskazivanje podataka u obrascu POPDV je stvorilo novu dilemu u vezi sa evidentiranjem ugovora sa fizičkim licima van radnog odnosa.

Na osnovu Pravilnika o evidenciji PDV i prethodnog Korisničkog uputstva je preovlađujuće mišljenje bilo da se u obrazac POPDV (u polje 8d.2) evidentiraju samo ugovor o delu, ugovor o autorskom honoraru i ugovor o zakupu (u ukupnom bruto iznosu: neto + porezi i doprinosi).

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: