Да ли се сви уговори ван радног односа евидентирају у ПОПДВ?

Ново Корисничко упутство Пореске управе за исказивање података у обрасцу ПОПДВ је створило нову дилему у вези са евидентирањем уговора са физичким лицима ван радног односа.

На основу Правилника о евиденцији ПДВ и претходног Корисничког упутства је преовлађујуће мишљење било да се у образац ПОПДВ (у поље 8д.2) евидентирају само уговор о делу, уговор о ауторском хонорару и уговор о закупу (у укупном бруто износу: нето + порези и доприноси).

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: