Да ли основицу пореза на имовину за непокретности малог правног лица, које примењује МСФИ за МСП, чини фер вредност непокретности?
(текст више не важи)

Да ли основицу пореза на имовину за непокретности малог правног лица, чија је претежна делатност изнајмљивање некретнина, које примењује МСФИ за МСП, чини фер вредност непокретности?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00031/2019-04 од 30.1.2019. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: