Da li osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti malog pravnog lica, koje primenjuje MSFI za MSP, čini fer vrednost nepokretnosti?
(tekst više ne važi)

Da li osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti malog pravnog lica, čija je pretežna delatnost iznajmljivanje nekretnina, koje primenjuje MSFI za MSP, čini fer vrednost nepokretnosti?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00031/2019-04 od 30.1.2019. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: