Да ли основицу пореза на имовину за непокретности малог правног лица, које примењује МСФИ за МСП, чини фер вредност непокретности?
(текст више не важи)

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: