Да ли је приход нерезидентног правног лица остварен од резидентног правног лица по основу накнаде за услуге техничке подршке (Project and management fees) опорезив порезом по одбитку из члана 40. став 1. тачка 5) Закона о порезу на добит правних лица?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: