Да ли је предмет опорезивања порезом по одбитку накнада коју резидент плаћа нерезиденту за закуп сервера у иностранству на ком резидент врши искључиво смештање података?

Да ли постоји обавеза обрачунавања и плаћања пореза по одбитку у случају када резидентно правно лице плаћа нерезидентном правном лицу накнаду за закуп сервера у иностранству на ком резидент (као закупац) врши искључиво смештање података, при чему се не плаћа накнада за било коју другу радњу, односно коришћење софтвера нерезидента у циљу обраде и дистрибуције предметних података?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-313/2022-04 од 10.4.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: