Да ли финансијске извештаје може да потпише лице које је генералним пуномоћјем законског заступника друштва овлашћено да предузима све правне и друге послове у име друштва?
(текст више не важи)

(Мишљење Министарства финансија, бр. 401-00-2253/2018-16 од 19.7.2018. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: