Da li finansijske izveštaje može da potpiše lice koje je generalnim punomoćjem zakonskog zastupnika društva ovlašćeno da preduzima sve pravne i druge poslove u ime društva?
(tekst više ne važi)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-2253/2018-16 od 19.7.2018. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: