Да ли финансијске извештаје може да потпише лице које је генералним пуномоћјем законског заступника друштва овлашћено да предузима све правне и друге послове у име друштва?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: