Да ли финансијске извештаје може да потпише лице које је генералним пуномоћјем законског заступника друштва овлашћено да предузима све правне и друге послове у име друштва?
(текст више не важи)

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: