Član 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV – promet iz oblasti građevinarstva samo za iznose preko 500.000 dinara

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđeno je, pored ostalog, da će ubuduće promet iz oblasti građevinarstva u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) zakona biti samo onaj promet čija vrednost je veća od 500.000 dinara, bez PDV.

Nacrt je objavljen na internet stranici Ministarstva finansija (videti ovde).

Ukoliko predložene izmene i dopune budu usvojene, primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Za promet nakon 1. januara 2021. godine za koji je plaćen avans (ukupno ili deo) pre navedenog datuma važiće stare odredbe Zakona o PDV. 

Podelite: