Централна евиденција стварних власника ће бити успостављена до краја 2018. године

Агенција за привредне регистре је саопштила да ће Централна евиденција стварних власника бити успостављена до 31. децембра 2018. године, у складу са одредбама Закона о централној евиденцији стварних власника.

Подсећамо да су правна лица и други субјекти у обавези да евидентирају податке у ову евиденцију до 31. јануара 2019. године.

О овој теми смо писали у коментару овде, након доношења Закона о централној евиденцији стварних власника.

У наставку преносимо у целости саопштење Агенције за привредне регистре:

„У складу са Законом о централној евиденцији стварних власника, као и на основу управо објављених Правилника о садржини Централне евиденције стварних власника и Правилника о начину и условима електронске размене података АПР-а и других државних органа, Централна евиденција стварних власника биће успостављена до 31. децембра 2018. године у Агенцији за привредне регистре.

Овлашћена лица у правним лицима и другим субјектима, који су основани до 31. децембра 2018. године, дужна су да евидентирају податке у ову евиденцију најкасније до 31. јануара 2019. године.

Обавезу евидентирања података о стварним власницима имају привредна друштва (осим јавних акционарских друштава), задруге, огранци страних привредних друштава, пословна удружења и удружења (осим политичких странака, синдиката, спортских организација и удружења, цркава и верских заједница), фондације и задужбине, установe, страна представништва (привредних друштава, удружења, фондација и задужбина).

Закон се не примењује на привредна друштва и установе у којима је Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан, односно оснивач.

Централна евиденција стварних власника водиће се електронским путем, преко интернет странице Агенције, на којој ће ускоро бити објављене и остале информације и упутства.“

Поделите: