Centralna evidencija stvarnih vlasnika će biti uspostavljena do kraja 2018. godine

Agencija za privredne registre je saopštila da će Centralna evidencija stvarnih vlasnika biti uspostavljena do 31. decembra 2018. godine, u skladu sa odredbama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Podsećamo da su pravna lica i drugi subjekti u obavezi da evidentiraju podatke u ovu evidenciju do 31. januara 2019. godine.

O ovoj temi smo pisali u komentaru ovde, nakon donošenja Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Agencije za privredne registre:

„U skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, kao i na osnovu upravo objavljenih Pravilnika o sadržini Centralne evidencije stvarnih vlasnika i Pravilnika o načinu i uslovima elektronske razmene podataka APR-a i drugih državnih organa, Centralna evidencija stvarnih vlasnika biće uspostavljena do 31. decembra 2018. godine u Agenciji za privredne registre.

Ovlašćena lica u pravnim licima i drugim subjektima, koji su osnovani do 31. decembra 2018. godine, dužna su da evidentiraju podatke u ovu evidenciju najkasnije do 31. januara 2019. godine.

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima imaju privredna društva (osim javnih akcionarskih društava), zadruge, ogranci stranih privrednih društava, poslovna udruženja i udruženja (osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica), fondacije i zadužbine, ustanove, strana predstavništva (privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina).

Zakon se ne primenjuje na privredna društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.

Centralna evidencija stvarnih vlasnika vodiće se elektronskim putem, preko internet stranice Agencije, na kojoj će uskoro biti objavljene i ostale informacije i uputstva.“

Podelite: