Autorska naknada koja se plaća fizičkom licu nerezidentu za autorska prava koja se koriste u Republici Srbiji – porez, doprinosi i poreska prijava

Pitanje

Izdavač treba da plati nerezidentu fizičkom licu naknadu za autorska prava koja se koriste u Republici Srbiji. Da li se plaćaju porez i doprinosi? Koja poreska prijava se podnosi? Da li se primenjuju povlašćene stope ako postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: