Аутоматска овера картица здравственог осигурања за предузетнике и пољопривреднике

Од 1. марта 2018. године, аутоматска овера картица здравственог осигурања (КЗО) је омогућена и осигураницима самосталних делатности (предузетници), пољопривредницима, свештеницима, верским службеницима, иностраним пензионерима, односно онима који примају пензију или инвалиднину од државе са којом не постоји билатерални споразум о социјалном осигурању, самосталним уметницима, запосленима код физичких лица (који немају ПИБ) и онима који обављају послове по основу уговора о размени стручњака или споразуму о међународној техничкој сарадњи. Аутоматска овера обухвата и чланове њихових породица који се преко њих осигуравају.

Претходно је РФЗО у октобру 2017. већ омогућио аутоматску оверу здравствених картица за највећи број осигураника.

Од тада аутоматска овера успешно функционише за особе ангажоване код послодавца, кориснике пензије, кориснике новчане накнаде преко Националне службе за запошљавање, као и чланове породица наведених категорија осигураника, те одређене осигуранике из члана 22. Закона о здравственом осигурању, и то децу до 18 година живота, трудницама и породиљама, лицима која су старија од 65 година и друго.

Нови основи осигурања којима је од данас омогућена аутоматска овера односе се на око 420.000 осигураника и чланова њихових породица.

Информациони систем Републичког фонда за задравствено осигурање преузима податке Пореске управе о уплаћеним доприносима, и на основу њих аутоматски врши оверу. Податак о извршеној овери доступан је на Порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања, а сви осигураници, без обзира на основ осигурања, имају могућност да провере оверу здравствене картице на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/provera-overe-zdrisp.

Наредног дана од дана овере подаци о овери здравствених картица су доступни свим здравственим установама, те осигураници могу да остваре права из обавезног здравственог осигурања.

Аутоматска овера здравствених картица представља комфорнији и једноставнији начин овере исправа о осигурању, с обзиром на то да није потребно одлазити на шалтер и достављати различиту документацију. Овера се врши аутоматски, само на основу податка да је доспели допринос плаћен.

Извор: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Поделите: