Доприноси за ПИО по основу обављања пољопривредне делатности када је физичко лице истовремено и предузетник који обавља самосталну делатност

Обавеза плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за физичко лице које је као носилац породичног пољопривредног газдинства уписано у регистар пољопривредних газдинстава, води пословне књиге, а порез на приходе од самосталне делатности плаћа на опорезиву добит и по основу обављања пољопривредне делатности је обвезник пореза на додату вредност, а истовремено је предузетник који обавља самосталну делатност

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-629/2022-04 од 8.8.2022. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: