Архив Београда до даљег није у могућности да прима нову документацију

Историјски архив Београда је на својој интернет страни објавио да није у могућности да до даљег прима нову документацију, због непостојања адекватних техничких и кадровских капацитета.

Док сви ствараоци и имаоци архивске грађе не буду у прилици да доставе документацију везану за Закон о архивкој грађи и архивској делатности, Архив Београда по том питању неће спроводити казнене мере наведене Законом.

У циљу адекватног решавања насталог проблема, у сарадњи са еУправом се ради на успостављању адекватног е-сервиса којим ће се документација примати и у електронском облику. Архив ће о томе благовремено обавестити кориснике када се за то стекну услови.

Поделите: