Arhiv Beograda do daljeg nije u mogućnosti da prima novu dokumentaciju

Istorijski arhiv Beograda je na svojoj internet strani objavio da nije u mogućnosti da do daljeg prima novu dokumentaciju, zbog nepostojanja adekvatnih tehničkih i kadrovskih kapaciteta.

Dok svi stvaraoci i imaoci arhivske građe ne budu u prilici da dostave dokumentaciju vezanu za Zakon o arhivkoj građi i arhivskoj delatnosti, Arhiv Beograda po tom pitanju neće sprovoditi kaznene mere navedene Zakonom.

U cilju adekvatnog rešavanja nastalog problema, u saradnji sa eUpravom se radi na uspostavljanju adekvatnog e-servisa kojim će se dokumentacija primati i u elektronskom obliku. Arhiv će o tome blagovremeno obavestiti korisnike kada se za to steknu uslovi.

Podelite: