APR – procedura registracije osnivanja i dodele PIB-a traje kraće od 24 sata

APR je u toku 2016. godine proceduru registracije osnivanja za 98,74% privrednih društava i 99,22% preduzetnika završila za manje od 24 sata.

Ukupno je u 2016. godini osnovano 8.429 privrednih društava i 33.615 preduzetnika.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje APR:

„U 2016. godini osnovano je 8.429 privrednih društava, 3 odsto više nego u 2015. godini. U istom periodu, osnovano je i 33.615 preduzetnika, 0,5 odsto više nego prethodne godine.

Objedinjena procedura registracije u Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi (Registar poreskih obveznika) je kod 98,74 odsto privrednih društava završena u okviru 24 sata od momenta podnošenja registracione prijave osnivanja sa odgovarajućom dokumentacijom u APR-u. Procedura osnivanja je kod 1,26 odsto privrednika trajala duže od 24 sata, najčešće zbog dodatne provere ili formalnih nedostataka.

Procedura registracije osnivanja je kod 30.693 preduzetnika (ili 99,22 %) završena za vreme kraće od 24 sata, dok je kod 0,8 odsto preduzetnika procedura registracije osnivanja i dodele PIB-a trajala duže od jednog dana.            

Preciznija statistika osnivanja pokazuje da je od 8.429 privrednih društava, osnovanih u prošloj godini, objedinjena procedura upisa u APR i Poresku upravu sprovedena u istom danu kada je podneta registraciona prijava sa dokumentacijom kod 4.553 privredna društva (54,89%). Rešenje o registraciji, zajedno sa PIB-om, doneto je sledećeg dana, za manje od 24 sata, kod 3.637 društava (43,85%). Duže od 24 sata, registracija je trajala kod 105 privrednih društava (1,26 %), dok je procedura registracije trajala duže od 1 radnog dana prilikom registracije osnivanja 70 društava (0,84%).

U 2016. godini, 22.287 preduzetnika (72,08 %) osnovano je u APR-u istog dana kada je podneta registraciona prijava osnivanja, a kod 8.406 preduzetnika (27,17 %) procedura registracije i dodele PIB-a završena je sledećeg radnog dana, ali u okviru 24 sata. Sledećeg radnog dana, ali duže od 24 sata, procedura je okončana kod 246 preduzetnika (0,80%).       

U poslednjem izveštaju Svetske banke o uslovima poslovanja u 2017. godini, Srbija je po indikatoru „otpočinjanje poslovanja” rangirana na 47. mesto Duing biznis (Doing business) liste.  

Zahvaljujući reformi u oblasti registracije, sprovedenoj u 2016. godini, pojednostavljena je procedura i skraćeno vreme registracije u APR pa je Srbija na osnovu tog rezultata napredovala za 18 mesta za godinu dana, ostvarivši skok sa 65. na 47. poziciju Duing biznis liste.

Unapređenjem jednošalterskog sistema registracije ubrzana je elektronska razmena podataka između APR-a i Poreske uprave, dok je vreme potrebno za  istovremeno sprovođenje procedure upisa u registar APR-a i  registar poreskih obveznika svedeno na 24 sata.

Agencija za privredne registre očekuje da će Svetska banka u svom narednom izveštaju konstatovati ovaj napredak.“

Podelite: