APR će po službenoj dužnosti pribavljati dokumentaciju i dokaze u vezi sa Registrom ponuđača

Agencija za privredne registre je objavila obaveštenje da će od 6. jula 2020. godine za upis u Registar ponuđača ili dobijanje potvtrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke biti potrebno dostaviti odgovarajuću registracionu prijavu, odnosno zahtev i dokaz o uplati propisane naknade za postupak registracije.

Ostalu dokumentaciju i dokaze propisane Zakonom o javnim nabavkama APR će pribavljati po službenoj dužnosti.

Sve informacije u vezi sa Registrom ponuđača mogu se pogledati na njihovoj internet strani:

https://www.apr.gov.rs/registri/ponuđači.2354.html

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„Registrator Registra ponuđača, koji vodi Agencija za privredne registre, obaveštava sve zainteresovane za upis u Registar ponuđača ili dobijanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke, da će se od ponedeljka, 6.7.2020. godine, sva dokumentacija propisana Zakonom o javnim nabavkama potrebna za dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje iz postupka javne nabavke pribavljati po službenoj dužnosti.

Iz navedenog proizlazi da je za upis u Registar ponuđača ili dobijanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke potrebno dostaviti odgovarajuću registracionu prijavu, odnosno zahtev i dokaz o uplati propisane naknade za postupak registracije.“

Podelite: