Водич за безбедан и здрав рад од куће

Како би се послодавцима и радницима олакшао рад у новонасталој ситуацији, изазваној пандемијом Ковида 19 Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, израдила је Водич за безбедан и здрав рад од куће, који се налази на сајту Министарства на линку: Водич за безбедан и здрав рад од куће.

Послодавцима, који су обезбедили рад од куће својим запосленима, овај водич пружа практичне смернице, као нпр. обавезе и одговорности послодаваца и запослених; услове које радни простор који је опредељен као радно место код куће треба да испуњава; брига послодавца о здрављу својих запослених, укључујући и ментално здравље; процена ризика и праћење безбедности и здравља на раду запослених који раде од куће; пријава повреда на раду приликом рада од куће.

Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Водич за безбедан и здрав рад од куће

Поделите: