Влада усвојила закључак који се односи на други пакет помоћи за привреду

Влада Србије је на данашњој седници усвојила закључак у вези са директним давањима и фискалним погодностима привредним субјектима у приватном сектору, који се односи на други пакет помоћи за привреду.

Основне напомене у вези са новим мерама дате су у вести Владе Србије коју преносимо на крају текста. Детаљније о новим мерама читајте у коментару Необилтена сутра.

Напомена:
Што се тиче пријава ППП-ПД за јул, ове пријаве немају везе са мерама. Према томе, пријаве за јул се предају уобичајено и плаћају се порез и доприноси. Нема одлагања нити се та пријава користи за пријављивање за нове мере.
Што се тиче пријава ППП-ПД за јун за оне привредне субјекте који евентуално још нису предали ове пријаве (а користили су одлагање по пријавама од марта, априла и маја), оне такође немају везе са мерама и подносе се уобичајено (31.7. је иначе крајњи рок).

У наставку преносимо део вести са сајта Владе Србије у вези са другим пакетом мера:

„Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници закључак у вези са директним давањима и фискалним погодностима привредним субјектима у приватном сектору, који се односи на други пакет помоћи за привреду, са циљем ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19.

Овај пакет подразумева исплату два пута по 60 одсто минималне зараде, као и одлагање пореза и доприноса на зараде за један месец, а вредан је 66 милијарди динара.

Поменуте мере почеће да се спроводе одмах, тако да ће првих 155 евра бити уплаћено на посебан ковид рачун послодаваца до 10. августа, док ће друга исплата бити у септембру. Реч је о приближно милион и педесет хиљада запослених у 235.000 привредних субјеката.

Сви којима су исплаћена директна давања у јулу, а спадају у групу микро, малих и средњих привредних субјеката, биће аутоматски пријављени за исплату директних давања.

Микро, мали и средњи привредни субјекти, који су основани почев од 16. марта закључно са 20. јулом, треба да се пријаве за коришћење мера, с обзиром на то да нису имали право на први пакет помоћи.

Њима ће једнократно бити испаћена директна давања у септембру у висини од 120 одсто минималне зараде по запосленом. Све што је потребно јесте да до 15. септембра поднесу ППП – ПД образац на коме ће као датум доспећа пореза и доприноса ставити 5. јануар 2021. године.

Што се тиче привредних субјеката који су регистровани као предузетници, који у складу са одговарајућим пореским прописима не подносе ППП-ПД образац, њима ће директна давања бити исплаћена једнократно у септембру без икаквог додатног ангажовања.

Уколико привредни субјекти не желе да користе ова средства, односно нису у могућности да испуне обавезе које произилазе по основу ових давања, не морају их трошити и она ће на крају овог циклуса мера бити са наменског рачуна враћена у буџет државе.

Када је реч о условима за коришћење мера, послодавци имају обавезу да не смањују број запослених за више од 10 одсто у периоду од три месеца од исплате последњег директног давања, дакле најкасније до краја године.

Што се тиче великих правних лица, која су тако разврстана по финансијским извештајима за 2018. годину, биће им исплаћена директна давања уколико до 15. августа доставе списак лица за која се остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава за јун и јул.

На њих се примењују иста правила као и до сада – добиће 50 одсто минималне зараде по запосленом који је имао прекид рада од најмање 15 радних дана у наведена два месеца.

Исплата ће се извршити на већ отворени ковид рачун и директна давања се могу користити искључиво за исплате зарада и накнаде зарада запосленима.

За новоосноване привредне субјекте који желе да користе мере помоћи биће отворени посебни наменски рачуни.

Привредни субјекти су у обавези да примљена средства искористе најкасније до 31. октобра ове године, а након истека овог рока, наменски рачуни биће угашени, а неутрошена средства враћена у буџет.“

Поделите: