Веродостојност фактуре може бити потврђена „идентификационом ознаком“ која упућује на одговорно лице, односно лице овлашћено за издавање фактуре
(текст више не важи)

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-567/2019-16 од 15.7.2019. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: