Веродостојност фактуре може бити потврђена „идентификационом ознаком“ која упућује на одговорно лице, односно лице овлашћено за издавање фактуре

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: