Важење радних дозвола за странце

У „Службеном гласнику РС“, број 43 од 27.3.2020. године објављена је Одлука о важењу дозволе за рад издате странцу за време ванредног стања (у даљем тексту: Одлука).

Одлуком је предвиђено да се дозвола за рад која је издата странцу у складу са Законом о запошљавању странаца, којој је истекао или ће истећи период важења у току ванредног стања, сматра важећом за време трајања ванредног стања.

Одлука ступа на снагу 27. марта 2020. године.

Поделите: