Утврђивање расхода амортизације сталних средстава на којима су почев од 1. јануара 2019. године извршена накнадна улагања у износу већем од 10% неотписане вредности

Утврђивање расхода амортизације сталних средстава на којима су почев од 1. јануара 2019. године извршена накнадна улагања у износу већем од 10% износа неотписане рачуноводствене вредности тог средства

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-695/2022-04 од 2.3.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: