Utvrđivanje poreske amortizacije kada obveznik, počev od 1. januara 2019. godine, započne naknadna ulaganja koja aktivira u tom ili u nekom od narednih poreskih perioda

Utvrđivanje rashoda amortizacije stalnih sredstava u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica kada obveznik, počev od 1. januara 2019. godine, započne naknadna ulaganja (na stalnom sredstvu razvrstanom u nekoj od amortizacionih grupa od II do V) koja završi, odnosno aktivira u tom ili u nekom od narednih poreskih perioda, a celokupan iznos naknadnih ulaganja prelazi iznos od 10% neotpisane računovodstvene vrednosti sredstva na prvi dan poreskog perioda u kom je naknadno ulaganje aktivirano

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1149/2021-04 od 2.12.2021. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: